POLÍTICA RESPECTE A DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL LLOC WEB

EQU PIRINENC informa als usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

EQU PIRINENC tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (LOPD), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RLOPD).

Les dades de caràcter personal que es facilitin al Web, quedaran registrats en un fitxer titularitat d’EQU PIRINENC degudament declarat i inscrit en el Registre General de Protecció de Dades. Amb la finalitat d’enviar per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, ofertes de productes i serveis de la nostra empresa, o el butlleti de notícies, per millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades pels nostres clients.

El simple fet que l’Usuari enviï les seves dades personals a EQU PIRINENC suposarà el consentiment de l’Usuari per a la seva incorporació al fitxer i el seu corresponent tractament.

L’Usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se mitjançant carta adjuntant fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu a info@equpirinenc.com.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a EQU PIRINENC són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos perquè, a tot moment responguin a la seva situació actual.

Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què EQU PIRINENC utilitza les dades dels seus usuaris, escrigui’ns a info@equpirinenc.com.