La llet d’egua és la font essencial dels poltres durant els primers mesos de vida. És multifuncional en contenir: IImmunoglobulina A, Lisozima, Lactoferritina, Lactoalbúmina, Calci, Ferro, Fòsfor, Magnesi, vitamines A, B1, B2, B6, B12, B13, C , D, e, K, Omega 3 i 6..

Els seus beneficis es coneixen des de l’antiguitat. Sempre ha estat apreciada per les seves propietats medicinals, per això ha estat cada vegada més utilitzada en els aliments, la indústria cosmètica i farmacèutica i com un reemplaçament per als humans de la llet a la dieta dels nounats. A les zones centrals de les estepes d’Asia: turcs, bashkirs, kazakhs, kirguís, mongols, yakutos i uzbeks en fan una beguda alcohòlica anomenada koumis (3% alcohol).

Els nens molt petits i la gent gran poden ser intolerants a la llet de vaca, a les seves proteïnes i al colesterol, i en aquests casos necessiten substituts viables. Les investigacions més significatives fins a la data, destaquen les propietats nutricionals i de salut especials de la llet d’egua com a substituts prometedors per a les llets de vaca i humana.

parallax background
 

EUGUES I POLTRES 100% PALLARESOS

Directa de les valls dels Pirineus, EQU Pirinenc és l'única llet produïda 100% al nostre territori per eugues criades per nosaltres mateixos.
 

COMPARATIVA DE PROPIETATS ENTRE DIFERENTS TIPUS DE LLET

Greixos

És un terme genèric que inclou diversos tipus de lípids, tot i que generalment es refereix als acilglicerols. Els greixos són produïts per processos orgànics en animals i vegetals i s’acumulen o emmagatzemen en els teixits adiposos. Tots els greixos són insolubles en aigua i tenen una densitat significativament menor a la de l’aigua. Els greixos, quan són líquids a temperatura ambient, s’anomenen olis.

Àcids grassos monoinsaturats

Són aquells [àcids grassos] de cadena carbonada perquè posseeixen una sola instauració en la seva estructura, és a dir, tenen un sol doble enllaç, carboni-carboni (-CH = CH-). Un exemple d’aquest tipus d’àcids és l’àcid oleic present en gairebé tots els greixos naturals, anomenat comunament omega 9. Diversos àcids grassos de la sèrie omega 9 són monoinsaturats; el més important d’ells és l’àcid oleic, component principal de la trioleïna, el triglicèrid principal de l’oli d’oliva. Els àcids grassos de la sèrie omega 3 i omega 6 són poliinsaturats (tenen diversos enllaços dobles).

Àcids grassos saturats

Són aquells àcids grassos als quals tots els enllaços de la seva cadena de carbonis, que és lineal, són simples. Acostumen a ser sòlids a temperatura ambient i formen greixos que també solen ser sòlids a temperatura ambient, però que es poden liquar escalfant-los. Aquests greixos es coneixen com a greixos saturats.

Àcids grassos poliinsaturats

Són àcids grassos que tenen més d'un doble enllaç entre els seus carbonis. Dins d'aquest grup trobem l'àcid linolènic (omega 3 i l'omega 6) que és essencial per a l'ésser humà. Tenen un efecte beneficiós en general, disminuint el colesterol total (freqüentment són anomenats pel seu acrònim en llengua anglesa PUFAs = poly- Unsaturated Fatty Acids).

Hidrats de Carboni

Són la base de la nostra piràmide alimentària, la “gasolina” que el nostre organisme necessita per posar-se en acció. Descobreix quina quantitat diària requerim i de quins aliments podem obtenir-los.

Colesterol

És un esterol (lípid) que es troba en els teixits corporals i en el plasma sanguini dels vertebrats. Malgrat que les xifres elevades de colesterol en sang tenen conseqüències perjudicials per a la salut, és una substància essencial per crear la membrana plasmàtica que regula l'entrada i sortida de substàncies en la cèl·lula. Abunden en els greixos d'origen animal.

Proteïnes

Les proteïnes fan moltes funcions, les més importants són la funció metabòlica i també la funció de transportista d'oxigen i d'anticossos. Les proteïnes contenen insulina que s'utilitza en els éssers vius com a dissolució del sucre.

Immunoglobulina A (IgA)

És la classe predominant d'anticòs en les secrecions seromucoses de l'organisme tals com saliva, llàgrimes, calostre i secrecions respiratòries, gastrointestinals i genitourinàries. En sang, es troba com una molècula monomètrica, però en mucoses es troba en forma dimèrica (IgA secretora). La seva funció principal és identificar als antígens i impedir que es localitzin en les mucoses.

Lactosa

És un disacàrid format per la unió d'una glucosa i una galactosa. A la lactosa se l'anomena també sucre de la llet, ja que apareix a la llet de les femelles dels mamífers en una proporció del 4 al 5 per cent. En els humans és necessària la presència de l'enzim lactasa per a la correcta absorció de la lactosa. Quan l'organisme no és capaç d'assimilar correctament la lactosa apareixen diverses molèsties, l'origen es denomina intolerància a la lactosa.

Fòsfor

És un element químic de nombre atòmic 15 i símbol P. És un no-metall multivalent pertanyent al grup del nitrogen (grup 15) que es troba en la natura, combinat en fosfats inorgànics i en organismes vius però mai en estat natiu.

Calci

Està relacionat amb la coagulació de la sang, a través de la seva relació amb la proteïna protrombina. És, per tant, un important component de la dieta. La quantitat diària recomanada per als adults oscil·la entre 800-1000 mg, quantitat que ha d'incrementar-se durant el creixement (9-18 anys) i l'embaràs i la lactància, i després de la menopausa, fins als 1200-1300 mg.